Một Điều Kỳ Diệu - Có Những Thứ Ta Phải Cảm Nhận Nó Bằng Giác Quan Thứ 6

Cô ấy hát hay đến nỗi giám khảo tưởng là hát nhép và bắt cô ấy hát live , vì chính họ không tin vào bản thân mình. 

Thật là diệu kỳ !!!

Được đăng vào

Viết bình luận