5 Phút 33 giây sau đây sẽ làm bạn thay đổi cách nhìn nhận về các Bé Yêu của chính chúng ta.

Một video nói về giáo dục!

Chúng ta chưa thể thay đổi được nền giáo dục. Đó là điều chắc chắn. Nhưng ít ra, sau khi bỏ ra 5 phút 33 giây để xem video này, Chúng ta sẽ thay đổi cách nhìn nhận về các con của chúng ta....

Trẻ em, chỉ chiếm 20% dân số. Nhưng đó lại là 100% tương lai của chúng ta. Vậy nên, hãy trân trọng ước mơ của chúng.

 

Được đăng vào

Viết bình luận